Translate

viernes, 2 de julio de 2010

ZALDIBARko martxa 2010

ZALDIBAR 2010 MENDI MARTXA NEURTUA - MARCHA REGULADA

Zaldibar Mendi Martxa  neurtua1. MENDI MARTXA NEURTUA UZTAILAREN 17an. IZANGO DA - La
marcha regulada se celebrará el 17 de Julio.
2. MARTXAREN HASIERA GOIZEKO 8tan. IZANGO DA – La salida de la
martxa será a las 8 de la mañana.
3. IZEN EMATEA GOIZEKO 7:15tik. 7:50ra. IZANGO DA – La inscripción será
de 7:15 a 7:50.
4. MENDI MARTXAREN HASIERA ZALDIBARKO ELIZAN IZANGO DA,
ETA AMAIERA POLIKIROLDEGIAN – La salida de la marcha será en la
Iglesia de Zaldibar, y la meta en el polideportivo.
5. IZEN EMATEA ORDAINA – Cuota inscripción:
- ZALDUAREN BAZKIDEAK eta BABESLEAK: 2 €
SOCIOS DEL ZALDUA Y COLABORADORES: 2 €
- ZALDUAREN EZ BAZKIDEAK: 5 €
NO SOCIOS DEL ZALDUA: 5 €
- 18 URTETIK BEHERA DOHAINIK – Menores de 18 años gratis
6. EDONORK PARTE HARTU AHAL IZANGO DU – Podrá participar todo el
que quiera.
7. MARTXAREN IRAUPENA 6 ORDU GEHIENEZ IZANGO DA ETA
“OINEZ” EGINGO DA, “EZ KORRIKA” – La duración máxima de la marcha
será de 6 horas, y se hará “andando”, “no corriendo”.
8. MENDI MARTXAN PARTE-HARTZEKO IZENA EMOTEAK, ARAUDI
HAY ONTZAT JOTZEN DALA ESAN NAHI DU – El hecho de inscribirse,
supone por parte del participante la aceptación del presente reglamento.
9. ANTOLATZAILEEK EZ DUTE INONGO ERANTZUKIZUNIK IZANGO,
IBILALDIAN ZEHAR EDOTA ONDORIOZ, NORBAIT ONDO-EZIK
JARRI, EZBEHARREN BAT GERTATU EDOTA ZAURITUKO BALITZ –
La organización no se hace responsable de los accidentes y enfermedades que
pudieran surgir en el transcurso de la marcha o como consecuencia de la misma.
Los participantes renuncian a cualquier indemnización por parte de la
organización.
10. ANTOLATZAILEAK ARAUDI HAU ALDATZEKO ESKUMENDUN DIRA
– La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de este
reglamento.
11. MARTXAREN AMAIERAN DUTXATZEKO AUKERA EGONGO DA – La
organización dispondrá de servicio de duchas.
12. IBILBIDE OSOA ONDO SEINALATUTA EGONGO DA – El recorrido estará
totalmente señalizado.
13. FEDERATUTA EGOTEA KOMENI DA – Es conveniente estar federado.
14. KOTXEAK UDALETXE INGURUAN UZTEA KOMENDATZEN DA
POLIKIROLDEGITIK HURBILAGO EGOTEKO – Se recomienda aparcar los
coches en los alrededores del ayuntamiento para estar más cerca del
polideportivo.